Suomeksi

Tsekkaa SBH– keikat 2019
Rob­bie Hillin kanssa !!!


Ice melt­ing blues from Helsinki, Finland !

The Siber­ian Blues Huskies on omailmeinen perus­bluesy­htye, joka kasat­tiin Helsingissä v. 2006. Huskies-soundi kietoo saumat­tomasti yhteen per­in­teisen juuri­hoidon ja sähköisem­män kaupunki­lais­bluesin sävyjä.

“Siber­ian rekikoirat” tällä het­kellä hyvässä nos­teessa ja  soit­tanut viime vuosina Suomen suurim­missa blues-tapahtumissa. Keikka rin­tama on avau­tunut myös ulko­maille. Pääasi­assa sak­san maalle.

Viime vuosina Huskies on tehnyt myös erit­täin mait­tavaa ja huomiota herät­tänyttä yhteistyötä kan­sain­välisen tason blues-harpistin Andy “Big dog” Schererin (GER) kanssa. Huskiesin siper­ian kone vahvis­tet­tuna Andyn aut­ent­tisella puhal­tamisella takaa­vat blues­bileet, jotka hake­vat ver­tais­taan näillä leveysasteilla!

Bändin toimin­nan ehdo­ton kivi­jalka ja ylpey­den aihe on akti­ivi­nen keikkailu ja tämä “hurtta lauma” onkin saanut ener­gisoivalla esi­in­tymisel­lään kosolti ystäviä sukupolveen kat­so­matta yli per­in­teis­ten juurimusi­ikin raja-aitojen.

Eri­tyis­esti yhty­een työmyyrän rumpali Kari Haakanan johdolla Huskies on tar­jon­nut bluesin ilosanomaan vuosikau­sia pääkaupunkiseudulla eri­lais­ten blues-clubien muo­dossa, joilla on jo pitkät per­in­teensä (kts. Esim. Mojoclub).

Huskies keikoilla kuul­laan blues­perin­nettä inno­vati­ivis­esti rakas­tavaa kyn­tämistä ja fiilistä, joka täyt­tää niin tanssi­lat­tiat kuin sydämetkin!

Nähdään keikoilla!

Comments are closed.